අරිසෙන් අහුබුදුගේ පස්වැනි සැමරුමට සමගාමීව ‘අහුබුදු ෆොන්ට්’ එළිදකී.


කලාසූරී අරිසෙන් අහුබුදු ගේ අත් අකුරු පාදක කොට ගනිමින් නිමැවුණු නව අකුරු හැඩය (Ahubudu Font) එළි දැක්වීම එළඹෙන 25 වැනිදා සිදු කෙරෙනවා.

ඒ අහුබුදු සූරීන්ගේ පස් වැනි සැමරුමට සමගාමීවයි. එළඹෙන 25 වැනි දින සවස 03.00 ට කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී මෙම කටයුතු සිදු කෙරෙන අතර ඊට සමගාමීව නව වෙබ් අඩවිය හඳුන්වාදීම, රචනා සමූහයක් නිකුත් කිරීම ද සිදු කෙරෙනවා.

කතානායක කරූ ජයසූරිය ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්සව කටයුතු සිදුවන බවයි අරිසෙන් අහුබුදු පදනම සඳහන් කළේ.

Powered by Blogger.