ව්‍යාජ DVD සොයා මෙහෙයුමක් : දඩය ලක්ෂ 05යි.


ව්‍යාජ ලෙස සැකසු DVD පිටපත් ජාවාරම මේ වනවිට දිවයින පුරා පැතිර යන බවට වාර්තා වේ.

ඔවුන්ට විරුද්ධව රට පුරා වැටලීම් කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී. 

ඒ අනුව පසුගිය දා ගාල්ල,වදුරඹ, බද්දේගම,පාදුක්ක,දඹුල්ල ප්‍රදේශයන් හි දී එවැනි ව්‍යාජ පිටපත් කරන්නන් පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන දඩ නියම කර ඇතැයි ද සන්ධානය.

කෙසේ නමුත් එවැනි පුද්ගලයන්ට උපරිම දඩය ලක්ෂ 05 වන අතර ඔවුන්ට එරෙහිව 2003 අංක 36 දරණ දේපල පනත යටතේ දැඩි දඩුවම් පැමිණවීමට හැක.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.