ඇමති හැරිසන්ගේ වාහන කෙළි එළිවෙයි


දින 100 ආණ්ඩුව යටතේ අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා සමාජ සේවා, සුබසාධන හා පශූ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ අවධියේදී රජයේ වාහන අයථා ලෙස භාවිතා කර ඇතිබව 2015 අගෝස්තු 10 වැනිදා අදාළ අමාත්‍යංශයේ සිදුකර ඇති විගණනයේදී හෙළිව තිබේ.

ඇමතිවරුන්, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා වෙන්කරන උපරිම නිල වාහන ප්‍රමාණය මෝටර්රථ, ජිප් හෝ කැබ් රථ තුනක් බව පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබියදී එම නීති රෙගුලාසි කඩකරමින් ඇමති හැරිසන් මහතා දින සියය ආණ්ඩුව සමයේදී වාහන නවයක් භාවිතා කර ඇතිබව විගණනයෙදී හෙළිවී ඇත.

(රාජ්‍ය වියදම් කළමණාකරණය පිළිබඳ වු අංක සීඒ /1/17/1 හා 2010 මැයි 04 දිනති චක්‍රලේඛනයේ 31 වැනි ජේදය යටතේ ජනාධිපති ලේකම් විසින් සියලුම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට ඇමතිවරුන්, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා වෙන් කළ හැකි උපරිම වාහන සංඛ්‍යාව දක්වා තිබේ.)

ඒ අනුව රියදුරු කේ බී අසේල සංජිව, අජිත් සමන්ත, ඉෂාර පංචිහේවා හා පාලිත හේරත් යන රියදුරන් අමාත්‍ය ආරක්ෂක මෝටර් රථ 4ක් පදවා ඇති අතර තවත් මෝටර් රථ තුනක් රියදුරන් නොමැතිව පී හැරිසන් මහතාගේ කටයුතු සඳහා යොදාගෙන ඇති බව පැවසේ.

කෙසේවුවද, තවත් මෝටර් රථ දෙකක් මිල්කො ආයතනයට යොදවා ඇතිබව හැරිසන් මහතා සඳහන් කර තිබුණද, ඒ පිළිබඳ නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති ඒ.එච්.එම්.එල්. අඹන්වල මහතා මිල්කෝ සමාගමේ කර්මන්තශාලා කළමණාකරු ඩබ්. පී. විජේතිලක මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු ලිඛිතව නියෝජ්‍ය විගණකාධිපතිට දන්වා ඇත්තේ කිරි කර්මන්තශාලාවේ ආරක්ෂක අංශ වාර්තා අනුව එහි සේවයට එසේ වාහන යොදවා නොමැති බවයි.

සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාට අනුව අමාත්‍යංශයක මෝටර් රථ තුනකට වඩා තිබේ නම් අදාළ අමාත්‍යංශයේ හෝ වෙනත් ආයතනයක අවශ්‍යතා සඳහා ඒවා පාවිච්චි කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සිදු විය යුතුය.

කෙසේවුවද මෙහිදී එවැන්නක් ද සිදුවී නොමැත.

ඊට අමතරව 2015 ජුලි 01 වැනිදා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ චක්‍රලේඛයකට අනුව ඇමති කාර්ය්‍ය මංඩලයේ නිලවාහන පිලිබඳ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට නිල නිවේදනය නිකුත් කල පසු මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා දැනුවත් කළයුතුය.

එහෙත් මෝටර් රථ දෙකක් පිළිබඳ තොරතුරු හැරිසන් මහතා වසන්කර තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් අංක සී එස් ඒ /01/0192 හා 2015 ජුලි 17 දිනැති චක්‍රලේඛනය අනුව 2015 ජුලි 15 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගත් තීරණයකට අනුව 2015 මහ මැතිතිවරණයේදී සිය පක්ෂ/ අපේක්ෂකත්වය ප්‍රවර්ධනය සදහා සිය නිලවාහන යොසාගනු ලබන්නේ නම් අමාත්‍යවරයා විසින් එසේ යොදාගන්නා එක් වාහනයක් සදහා රුපියල් ලක්ෂය බැගින් මාසික ගාස්තුවක් සමාජ සේවා, සුබසාධන හා පශූ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය වෙත ගෙවිය යුතුවේ.

එහෙත් හැරිසන් මහතා භාවිතා කළ කිසිදු මෝටර් රථයකට එසේ මුදල් ගෙවීමක්ද සිදුවී නොමැත.

සමාජ සේවා, සුබසාධන හා පශූ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පී. හැරිසන් මහතාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය වෙත වාහන පහක් ද නිකුත් කර තිබී ඇත.

ඒ අනුව KR - 5837 දරණ මෝටර් රථය පෞද්ගලික ලේකම් සී.එස්. බුස්ධකෝරාල මහතාටද, KH - 5712 දරණ වාහනය මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරි සුජිව ප්‍රියදර්ශන මහතාටද, KR - 3586 දරණ මෝටර් රථය සම්බන්ධීකරණ ලේකම් එච්.ඒ. ප්‍රසාද් සමරජිව මහතාටද, KH - 0515 දරණ මෝටර් රථය මාධ්‍ය ලේකම් එම්.එම්. පී. එල්. කරුණාරත්න මහතාට හා KG - 7534 දරණ මෝටර් රථය සම්බන්ධීකරණ ලේකම් බන්දුල රංජිත් මහතාට ලබා දී තිබී ඇත.

මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කළ පසු අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරුන්ට හැර අනෙක් කාර්ය්‍ය මණ්ඩල මෝටර් රථ ආපසු භාරදිය යුතු වුවත් එසේ සිදුකර නොමැත.

මෙසේ සමාජ සේවා, සුබසාධන හා පශූ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සතු වාහන අව භාවිතාව පිළිබඳව නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති ඒ.එච්.එම්.එල්. අඹන්වල මහතා එවකට එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ව සිටි රේණුකා ඒකණායකමහත්මිය දැනුවත් කර තිබේ.

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනුවත් කරන තෙක් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරිය ඒපිළිබඳ දැනුවත් නොවීම සිටි බවද මේ අතර වාර්තා වේ.

Ad
Powered by Blogger.