පවිත්‍රාට ජනතා විරෝධය.


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පසුගිය 20 වනදා ඇහැළියගොඩ ප්‍රදේශයේ පැවැත් වූ ජනහමු දෙකකදී ජනතාව ඇයට විරෝධය පළ කර ඇති බව වාර්තාවේ.

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය රථ පෙළපාලියකින් ගොස් ඇහැළියගොඩ ප්‍රදේශයේ ගම්මාන කිහිපයකදී ජනහමු පවත්වමින් තමන් ආසන සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සිරිකොතෙහි කුමන්ත්‍රණයක් බවත් ඉදිරියේදී වඩවඩාත් ජනතා සේවයට කැප වන බවත් ප්‍රකාශ කර ඇත. ඉද්දමල්ගොඩ දී මිටිපොල ජනතාව ඇයට විරෝධය පළ කර ඇත්තේ ඇය විසින් මුල්ගල් තැබූ මිටිපොල මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉටු නොකිරීම සම්බන්ධයෙනි. බුළුගහපිටියේදී ද පිරිසක් ඇයට විරෝධය පළ කර ඇත.

Powered by Blogger.