ජාතික ආරක්ෂාවට මුවා වී දඬුවම් බෑ.


අත් අඩංගුවට ගන්නා කිසිදු පුද්ගලයකුට ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වීම, යුද තත්ත්වයක් මත, යන කවර හේතුවක් නිසාවත් කිසිදු දඬුවමකට යටත් කිරීමට පොලිසියට හැකියාවක් නොමැති බව පොලිස් කොමිසම විසින් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය මඟින් අවධාරණය කර ඇත.

පොලිස් නිලධාරීන් විසින් පිළිපැදිය යුතු ආචාර ධර්ම පද්ධතියේ ‍එසේ විශේෂිත ලෙසින් මේ පිළිබඳව කරුණු දක්වා ඇති අතර, සැකකරුවන්ට දේශපාලන අස්ථාවර භාවයන් මත පිහිටා හෝ හදිසි තත්ත්වයක් වැනි විශේෂිත කරුණු මත හෝ එවන් දඬුවම් කිසිසේත්ම නොකළ යුතු යැයි ද මෙමඟින් අවධාරණය කර ඇත.

සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන අඩම්තේට්ටම් කිරීමට පොලිසියට බලයක් නොමැති බව පෙන්වා දෙන එම ආචාර ධර්ම පද්ධතිය පෙන්වා දෙන්නේ පොලිසියට කිසිදු අධිකරණ බලයක් පවරා නොමැති බවයි.

එසේම අත්අඩංගුවට ගනු ලබන සැකකරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් නිරතුරුව ම සොයා බැලිය යුතු බවත්, අවශ්‍ය සෑම අවස්ථාවකදීම වෛද්‍ය ආධාර ලබාදීමට පියවර ගත යුතු බවත් මේ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය මඟින් පෙන්වා දී ඇත.

එමෙන් ම පොලිස් නිලධාරීන් තම බලය පාවිච්චි කළ යුත්තේ අත්‍යවශ්‍ය වූ විටක පමණක් බවත් එය ද තම රාජකාරි ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බවත් දන්වා තිබේ. ඕනෑම අයකු පොලිස් නිලධාරියාගේ නම හෝ නිල අංකය පවසා සිටියහොත් එය වහාම හෙළිදරව් කළ යුතු බවත් මෙහි විශේෂ කොට දක්වා ඇත.

Powered by Blogger.