අද තරඟයේ විශේෂ අවස්ථා මෙන්න (VIDEO)


ශ්‍රී ලංකාව හා ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවති තෙවන ටෙස්ට් තරඟය අවසන් වුණේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලකුණු 163ක ජයක් ගෙන දෙමින්.

ඒ අනුව තරඟ 3කින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා ඕස්ට්‍රේලියා ටෙස්ට් තරඟාවලියේ ජය 3-0 ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජය හිමිකරගනු ලැබුවා.

මෙය තරඟ 3 – 0  ලෙස ශ්‍රීලංකා කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියාව පරජාය කර පූර්ණ තරඟාවලි ජයක් ලබාගත් පළමු අවස්ථාවයි

අද තරඟයේ විශේෂ අවස්ථා පහතින් නරඹන්නPowered by Blogger.