තාක්ෂණික නගරයේ ඉදිකිරීම් 22දා ඇරඹේ.ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඉදිවෙන ප්‍රථම තාක්ෂණික නගරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු එළැඹෙන 22දා ආරම්භ කරන බව බස්නාහිර හා මහා නගර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.ජාතික විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය, චන්ද්‍රිකා මධ්‍යස්ථානය හා තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළු තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථාන 05 කින් මෙම නගරය සමත්විත වෙයි.

නව තාක්ෂණ නගරය සඳහා මාලඹේ සිට හෝමාගම දක්වා කලාපයන් තෝරා ගෙන තිබෙන අතර මාලඹේ ප‍්‍රදේශය තාක්ෂණික කලාප 4 කට හා හෝමාගම ප‍්‍රදේශය තාක්ෂණික කලාප 7 කට වෙන්කර මෙහි වැඩකටයුතු ආරම්භ කෙරේ.

මේ හා සමගාමීව මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය, ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය, ආතර් සී ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානය, ජාතික විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය ආශ‍්‍රිතව විද්‍යා හා තාක්‍ෂණික ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා අක්කර 25 බැගින් විශ්ව විද්‍යාල 03 සඳහාත්, අනෙකුත් තාක්ෂණික ආයතන සඳහා අක්කර 10 බැගින් ලබාදීමටත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු කර තිබේ.

ව්‍යාපෘතිය කි‍්‍රයාත්මක මුළු වපසරිය අක්කර 1,200 ක් වෙන අතර දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාකුඹුර හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ සිට උඩුවන හන්දිය දක්වා මංතීරු 4 කින් යුත් මාර්ග පද්ධතියක් සකස් කිරීමට ද නියමිතය.

Powered by Blogger.