දේශපාලන පළිගැනීමට ලක්‌වූ පොලිසියේ තවත් 40කට උසස්‌වීම්.


දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්‌ වූ තවත් පොලිස්‌ නිලධාරීන් 40 කට ඉදිරි දිනවලදී උසස්‌වීම් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ජාතික පොලිස්‌ කොමිසමේ ලේකම් ආරියදාස කුරේ මහතා ඊයේ (11 දා) පැවසීය.

මේ වන විට දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්‌ වූ බව කියන පොලිස්‌ නිලධාරීන් 129 දෙනකුට සාධාරණය ඉටුකිරීමට කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය මගින් උසස්‌වීම් ලබාදීමට යොමුකර තිබූ 129 දෙනා අතරින් මහේන් ගුණසේකර මහතා නියෝජ්‍ය පොලිස්‌පතිවරයකු වශයෙන් උසස්‌ කළ බවත් එම අමාත්‍යාංශයෙන් නිර්දේශ කර මේ වන විට එවා ඇති ඉතිරි නිලධාරීන්ට ද ඉදිරි දිනවලදී උසස්‌වීම් ලබාදීමට කොමිසම කටයුතු කරමින් සිටින බවත් කුරේ මහතා කීය.

Powered by Blogger.