විමල්ගේ අයියා අත්අඩංගුවට.


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාගේ සොහොයුරු සරත් විරවංශ අද අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

ඒ රජයේ වාහන අවභාවිතා කළැයි කියමින් මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය විසිනි.

Powered by Blogger.