ලේක්හවුස් වර්ජනය අවසන්.


ලේක්හවුස්හි සේවකයින් ඇරඹි වැඩ වර්ජනය මේ වනවිට අවසන් කර තිබේ.

සාමුහික ගිවිසුමක් මගින් රුපියල් 2500/-ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ලේක්හවුස් සේවකයන් සිය වර්ජනය ආරම්භ කර තිබුණි.

කෙසේ නමුත් අද (19) පස්වරුවේ ලේක්හවුස් සභාපතිවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවෙන් පසු සාමුහික ගිවිසුමක් මගින් රුපියල් 2500/-ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දීමට වෘත්තීය සමිති නායකයින් හට එම සභාපතිවරයා එකඟ වී ඇති බව ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

Powered by Blogger.