ලසන්තගේ දේහය ගොඩ ගනී.


සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ හිටපු කතෘ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ දේහය අද උදැසන ගොඩගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ, අධිකරණ නියෝගයක් මතයි.

Powered by Blogger.