ශ්‍රී ලංකන් හා මිහින් ලංකා ඒකාබද්ධ වෙයි?


ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය හා මිහින් ලංකා ගුවන් සේවය ඒකාබද්ධ කිරිමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙන බව මස්කට් ඩේලි පුවත් සේවය  වාර්තා කරයි. පිරිවැය කප්පාදු කිරීමේ උපායමාර්ගික සැලසුමක් වශයෙන් මෙසේ ගුවන් සේවා ඒකාබද්ධ කිරීමට රජයේ අවධානය යොමුව ඇත.

මේ පිළිබඳව මස්කට් ඩේලි පුවත් සේවය ඕමානයේ මස්කට් නුවර පහිටා ඇති මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගමෙන් තොරතුරු විමසා තිබෙන අතර එහි ඉහළ නිලධාරියෙකු පවසා ඇත්තේ එම තිරණය පිළිබඳව ඉහළ කළමනාකාරිත්වයේ අවසන් තීරණය පැමිණෙන තෙක් බලාගෙන සිටින බවයි.

එසේම ගුවන් සේවා දෙක ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් මෙහෙයුම් සඳහා බාධාවක් ඇති නොවන බවත් කලින් ගුවන් ගමන් වෙන්කරගත් මගීන් ස්වයංක්‍රීයව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම වෙත මාරුවෙනු ඇති බවත් ඔහු  පවසා ඇත.

ඕමානයේ මස්කට් නුවර සිට ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක දක්වා සෘජු ගුවන් සේවා පසුගිය වසරේදී ආරම්භ කිරිමට සමාගම කටයුතු කළ අතර ගල්ෆ් කලාපය, ගිණිකොන දිග ආසියාව, දකුණු ආසියාව හා නැගෙනහිර අප්‍රිකාව වෙත මිහින් ලංකා ගුවන් සේවා ක්‍රියාත්මක වෙයි.

Powered by Blogger.