අලුත් පක්ෂය සූදානම්: නායකයා මහින්ද.


ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයට පෙර නව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම අවස්ථාව ලබාදුන් විගසම නව දේශපාලන සන්ධානය ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු මේ වන විට සම්පූර්ණ කරමින් තිබෙන බවත් නිසැක වශයෙන්ම නව දේශපාලන සන්ධානයේ නායකයා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ප්‍රකාශ කෙළේය.

මෙම නව සන්ධානය සඳහා නම් කිහිපයක් සහ ලාංඡන කිහිපයක් ඉදිරිපත් වී ඇති බවත් නව සන්ධානයට යොදන නම සහ ලාංඡනය සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල සාකච්ඡා පැවැත්වෙන බවත් හෙතෙම පැවැසීය.

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂවලට අමතරව පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ හා සිවිල් සංවිධාන රැසක්ද නව දේශපාලන සන්ධානයට එක්වීමට මේ දිනවල ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව නානායක්කාර මහතා ප්‍රකාශ කෙළේය.

Powered by Blogger.