ජනමාධ්‍ය ලේකම් යලිත් ඇන ගනී.


ස්වාධීන රූපවාහිනියේ වැඩසටහන් වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් වරයා විසින් ට්විටර් පණිවිඩයක් යොමු කිරීම ක්‍රම විරෝධී බලපෑම් කිරීමක් බව සඳහන් කරමින් කැෆේ සංවිධානය  විසින් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් වරයා වෙත,  ලිපියක් යොමුකර තිබේ.

එහි පිටපත් ජනාධිපති ලේකම්වරයා, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට යොමුක ඇතැයි ද සඳහන් වේ.

2016 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනිදා
ගරු ලේකම්
නිමල් බෝපගේ මහතා
පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ  හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය
කොළඹ.
මහත්මයාණෙනි,

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ වැඩසටහන් පිළිබඳ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා පෞද්ගලික මත දැක්වීම

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ වැඩසටහන් පිළිබඳව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා  වශයෙන් ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීම ක්‍රම විරෝධී ක්‍රියාවකි. මෙරට ජනමාධ්‍ය නිදහස උත්කෘෂ්ටයට නංවා ඇතැයි කියන යුගයක  මේ ආකාරයට ක්‍රම විරෝධි බලපෑම් එල්ල කිරීම  විකාරයකි. ස්වාධීන රූපවාහිනිය වැනි ආයතනයක් තුළ තීන්දු තීරණ ගත යුත්තේ එම ආයතනය සඳහා පත් කර ඇති අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මඟිනි.ස්වාධින රූපවාහිනිය ඔබගේ අමාත්‍යංශය යටතේ නොව මුදල් අමාත්‍යංශය යටතේ පවත්නා ආයතනයක් බව පවා ඔබ විසින් අමතක කොට ඇත.

අමාත්‍යංශ ලේකම් වරයා මාධ්‍ය වැඩසටහන් වල අන්තර්ගතය තීරණය කරන්නේ නම් එම ආයතනයන්ට පරිපාලනයක් අවශ්‍ය නොවේ. ජනමාධ්‍ය ආයතන සඳහා ප්‍රාමාණික දැනුමක් සහිත පරිපාලනයක් පත් කර ඇත.අමාත්‍යංශ ලේකම් වරයා වශයෙන් ඔබ වෙත පැවරී ඇති වගකීම්  මේ වන විට අවුල් ජාලාවක් බවට ඔබ විසින් පත් කර ඇත.

මීට පෙරදීද “ඒකාබද්ධ විපක්ෂය “ ලෙස භාවිත නොකරන්නැයි ඔබ විසින් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලිපි ශීර්ෂ යොදාගනිමින් ජනමාධ්‍ය වෙත බලපෑම් එල්ල කර ලදී. එමෙන්ම මඩකලපුවේ ඇතිවූ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කළ  “හිරු“ රූපවාහිනියටද  ඔබගේ බලපෑම් එල්ල විය.

මේ නිසා ජනමාධ්‍ය පරිපාලනය ජනමාධ්‍ය වෙත භාරදී,  තමන්ට හිමි වගකීම් පිළිබඳව පමණක් අවධියෙන් යුතුව කටයුතු කරන මෙන් අප කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. රජයේ හෝ පෞද්ගලික මාධ්‍යයේ  අන්තර්ගතයට බලපෑම් කිරීම නවතා දමන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

මෙයට
විශ්වාසී
කීර්ති තෙන්නකෝන්
විධායක අධ්‍යක්ෂ
කැෆේ සංවිධානය 

පිටපත් - ගරු ජනාධිපති ලේකම් තුමා                
ගරු ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා
ගරු ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය තුමා
සියලු ජනමාධ්‍ය Powered by Blogger.