කෑගල්ලේ මාර්ග සංවර්ධනයට බාධාවක්?


ලෝක බැංකු ණය ආධාර යටතේ කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ අරණායක ප‍්‍රධාන පෙළේ මාර්ග හතරක් කාපට් කිරීම සඳහා මුදල් වෙන් කර තිබුණත් උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන්ගෙන් කප්පම් ඉල්ලා සිටීම හේතුවෙන් එම මාර්ග ඉදිකිරීම ඉකුත් ආණ්ඩු සමයේ සිටම ප‍්‍රමාද වන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මෙම මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා කොන්ත‍්‍රාත්කරු ලෙස ටෙන්ඩර් ලබාගෙන ඇත්තේ නවලෝක කන්ට‍්‍රක්ෂන් සමාගම විසිනි.

එම සමාගම විසින් ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීම සඳහා උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් යොදා ගන්නා අතර කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් සපයා දෙන්නේ කඩුවෙල රොෂාන් නමැති පුද්ගලයෙකි.

උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන්ට ව්‍යාපෘති භාරදීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ගේ ද සහාය ඇතිව ව්‍යාපෘතිවලින් 20% ක කොමිස් මුදලක් කඩුවෙල රොෂාන් ලබා ගනී.

එම කොමිස් මුදල ලබා දීමට උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් බොහෝ දෙනකු කැමැත්ත ප‍්‍රකාශ කර ඇතත් උපකොන්ත‍්‍රාත් ලබා ගත් මාර්ග දෙපස ඉවත් කරන දැව කඩුවෙල රොෂාන්ට ලබා දීමට උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් අකැමැත්ත පළ කර ඇත.

උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් මාර්ග ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා හඳුන්වා දෙන්නේ කඩුවෙල රොෂාන් වන අතර 20% ක ව්‍යාපෘති කොමිස් මුදලට අමතරව ඉදිකරන මාර්ග දෙපස ඉවත් කරන දැව තොග ද තමන්ට ලබා දෙන ලෙස ඔහු උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ඊට අකැමැති වූ උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන්ට මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා උපකොන්ත‍්‍රාත්තුව ලබා දෙන්නේ නැත.

මේ කප්පම් ගැනීමේ ක‍්‍රමවේදය හේතුවෙන් කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ මාර්ග ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් පැමිණීම ප‍්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

මේ නිසා අරණායක ප‍්‍රදේශයේ ප‍්‍රධාන පෙළේ මාර්ග හතරක් ඇතුළුව කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ මඟනැගුම ව්‍යාපෘති දිගින් දිගටම ප‍්‍රමාද වී ඇත.

මේ පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා අප උපකොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් කිහිප දෙනකු දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කරගත් අතර ඔවුන් සඳහන් කළේ කතාවේ යම් ඇත්තක් තිබෙන බවය.

මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් තෝරා ගන්නා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති භාර නිලධාරී ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර මහතාට උපාය දූතයකු ලවා දුරකථන ඇමතුමක් දී තොරතුරු ලබා ගත් අතර ඔහු සඳහන් කළේ රොෂාන් තමන් හොඳින් දන්නා හඳුනන බවයි.

මාර්ග ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති භාරගන්නේ නම් අවශ්‍ය සහයෝගය තමා ලබා දෙන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබා දීම සඳහා අරණායක නගරයේ පිහිටි තම සේවා ස්ථානයට පැමිණෙන ලෙසත් ඔහු කියා සිටියේය.

අරණායකට අමතරව තවත් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් තමා සතුව තිබෙන බව ද ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර නමැති තැනැත්තා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

-SLM

Powered by Blogger.