නාමල් ශ‍්‍රීලනිපයෙන් නෙරපයි…?


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්‌ෂ මහතාගේ ශ‍්‍රීලනිප සාමාජිකත්වය අත්හිටුවිය යුතු යයි ඉදිරි පක්‍ෂ මධ්‍යම කාරක සභාවට යෝජනාවත් ඉදිරිපත් කිරීමට යයි.

ඉන් අනතුරැව මන්ත‍්‍රීවරයාට එරෙහිව විනය පරීක්‌ෂණයක්‌ද පැවැත්වීමට නියමිතය.

නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් දිගින් දිගටම පක්‍ෂයත් පක්‌ෂ නායකත්වයත් විවේචනය කිරීම සහ ඔහුට විරැද්දව දූෂණ චෝදනා එල්ලවීම මත මෙම යෝජනාව ඉදිරිත් කිරීමට නියමිතය.

Powered by Blogger.