ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අයිස් කන්දක් වගේ උඩින්, මැදින් සහ යටින්ම දියවෙලා යනවා.ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තනිකරම අයිස් කන්දක් වගේ උඩින්, මැදින් සහ දියවෙලා යන්නක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී  එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා විසින් කොළොන්නාවේ පැවැති විශේෂ සෞඛ්යු සායනක් නිරීක්ෂණය කිරීමට එක් වෙමින් පවසන ලදී. 

එහිදී මන්ත්රීසවරයා වැඩිදුරටත් මෙලෙස අදහස් දක්වන ලදී. පසුගිය කාළේ  ආණ්ඩුවට දෝෂාරෝපණය කර කර හිටියා හොරු අල්ලන්නේ නෑ. වැරදි කරුවන්ට දඩුවම් දෙන්නේ  නෑ කියලා. දැන් ගෙවුණු සති දෙක ඇතුලත ආණ්ඩුවේ ජනප්රිනයතාව ඉතා ඉහළට ගිහින්. එක පැත්තකින් ශ්රීආ ලංකා නිදහස් පක්ෂය සංවත්සරය ඉතා සාර්ථක ආකාරයෙන් පැවැත්වුනා. අනික් අතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සංවත්සරයට ලොකුම සෙනග ගෙනල්ලා මේ ආණ්ඩුවේ බලය අපි පෙන්නුවා. ඒ එක්කම පසුගිය කාලේ විභාග වෙමින් පවතින  නඩුවලට අදාලව වැරදි කරුවන් හිරේට යනවා, තවත් අය පරික්ෂණ කරලා අත්තඩංගුවට ගන්නවා.  ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ අය කියන්නේ අද කවුද හෙට කවුද කියලා හිතාගන්න බෑ කියලයි. මේක ඔවුන්ට නෙමෙයි හිතා ගන්න බැරි අපිටයි හිතා ගන්න බැරි. හොරකම් කරපු අය තමයි දන්නේ තමන් කරපු හොරකමේ ස්වභාවය මොකක්ද? ඒකේ බරපතලකම මොකක්ද සහ ඒ අනුව අත්තඩංගුවට පත්වෙනවාද නැද්ද කියලයි. ඒ වගේම පසුගිය කාලේ රාජ්යක බලය සහ මුදල් බලය කියන දෙක මුල් කරගෙන හදා ගත්තු කෘතිම බලවේලයක් මේක. රාජ්යල බලය නැතිවෙනකොටත් කළු සල්ලි එළියට දාන්න  බැරි වෙනකොටත් බලය රදවා තබා ගැනීම අමාරු වෙලා තියෙනවා. මේ සියල්ලත් එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් එක්බද්ධ විපක්ෂය අයිස් කන්ද දියවෙනවා වගේඋඩිනුත් , යටිනුත් සහ මැදින් දියවෙනවා කියලා. ඒ වගේමදැන් පායන කාලේ වැඩිවෙනකොට ඉක්මනට දියවෙනවා.පායන කාලේ කියන්නේ මොකක්ද කරන පරීක්ෂණ වල අවසාන හරිය එන එකයි. ඒ නිසා පරීක්ෂණ අවසාන නිසා ඉක්මනින්ම දියවෙනවා. 


Powered by Blogger.