තිස්සගේ, නෙවිල්ගේ හා ධමිත්ගේ බැංකු වාර්තා තවම නැහැ.


මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරී නෙවිල් වන්නිආරච්චි, කපිතාන් තිස්ස විමලසේන හා ධමිත් ගොමින් රණසිංහගේ කොමර්ෂල් බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන ගිණුම් පිළිබද විස්තර මෙතෙක් නොලැබුණු බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය අපරාධ අංශයේ නිරීක්ෂක දිනේෂ් සිල්වා මහතා අද (07) අධිකරණයට ප්‍රකාශ කර තිබේ. 

කළු සල්ලි සුදු කළැයි කියන ගණු දෙනු සම්බන්ධයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරී නෙවිල් වන්නිආරච්චි ඇතුළු 40 දෙනෙකුගෙන් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ සටහන් කර ගත් බවද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද වාර්තා කර ඇත.

Powered by Blogger.