වෙඩි නොවදින රථයක් සොයාගනියි.


මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ ගරාජයක් තුළ තිබියදී පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය විසින් සොයාගනු ලැබූ වෙඩි නෙවදින රථය පිළිබඳව මේ වනවිට අධිකරනයට කරුණු වාර්තා කිරීමට කටයතු කර ඇති අතර එය කෝටි 07ක් පමණ වටිනා රථයක් බව පැවසේ. 

එම රථය වාරායෙන් නිදහස් කරගැනීමට කටයුතු කර ඇත්තේ හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග මහතා විසින් බවද මේ වනවිට අනාවරණය වී ඇත.

Powered by Blogger.