විසුම්පාය හෝටලයක් කරයි.


කොළඹ 02, යූනියන් පෙදෙස ජයික් හිල්ටන් හෝටල් පරිශ්‍රයට යාබදව පිහිටි විසුම්පාය ගොඩනැගිල්ල, උසස් තත්ත්වයේ හෝටල් සහ සත්කාරක සේවා සපයන කුඩා හෝටලයක් (Boutique Hotel) බවට පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනුව මෙම පරිශ්‍රය සුවිශේෂ අනන්‍යතාවයකින් යුත් කුඩා හෝටලයක් (Boutique Hotel) ලෙස සංවර්ධනය කර කළමනාකරණය කිරීමට පියවර ගැනෙනු ඇත.

‘විසුම්පාය’ ගොඩනැගිල්ල අතීතයේ දී හඳුන්වන ලද්දේ ‘ඇක්ලන්ඩ් හවුස්’ නමිනි.

යටත් විජිත සමයේදී ලංකා රයිෆල් රෙජිමේන්තුවේ නිලධාරින්ගේ භෝජනාගාරයක් වශයෙන් ඉදි කරන ලද දෙමහල් ගොඩනැඟිල්ලක් වන ‘ඇක්ලන්ඩ් හවුස්’ (‘විසුම්පාය’) ගෙඩනැඟිල්ල මේ වන විට ක්‍රමයෙන් දිරාපත් වෙමින් පවතින අතර, එහි පෞරාණික වටිනාකම ආරක්ෂා වන පරිදි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ සහ නවීකරණය කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම අවශ්‍යව තිබෙන බව රජය අවධාරණය කර සිටී.

Powered by Blogger.