විග්නේෂ්වරන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩිකිරීමට ඉල්ලයිඋතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතාගේ ජීවිතයට තර්ජන එල්ල වී ඇති බැවින් පවතින ආරක්ෂාවට අමතරව අතිරේක පොලිස් ආරක්ෂාවක් ලබාදෙනමෙන් උතුරු පළාත් සභාවේ සභාපති සී.වී.කේ. සිවඥානම් මහතා විසින් පොලිස්පතිවරයාට ලිපියක් යොමුකර තිබේ.

ඒ පිළිබඳ අදහස් දක්වන උතුරු පළාත් සභාවේ සභාපතිවරයා කියා සිටියේ දකුණේ ජාතිවාදී බලවේග විසින් තමන්ගේ ජීවිතයට අනතුරක් සිදු කොට එහි වගකීම එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ හිටපු සාමාජිකයන් පිට පැටවීමට උත්සහ දරන බවට ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රකාශයක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව උතුරු පළාත් සභාව ඔහුගේ ආරක්ෂාව දැඩි කිරීමට අවශ්‍ය බවට තීරණය කළ බවයි.

පළාත් සභා නීති රෙගුලාසි වලට අනුව දැනට උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාට දිවයිනේ සෙසු පළාත්වල ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුන්ට සමානවම පොලිස් ආරක්ෂාව සපයාදී තිබේ. පොලිස්පතිවරයාට යොමු කළ ලිපිය මගින් ඉල්ලා ඇත්තේ එම ආරක්ෂාවට අමතරව පොලිස් ආරක්ෂාව වැඩි කරන ලෙසිනි.

Powered by Blogger.