එක්ව රට හදමු - ගොවිතැනට මුල් තැන.


එක්ව රට හදමු - ගොවිතැනට මුල් තැන යන තේමාව යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ගොවි සතියේ තෙවැනි දිනය වූ ඊයේ (10) දිවයින පුරා ගෙවතු වගා ලක්ෂ පහක් සමාරම්භ කරමින් කෑගල්ල දිඹුල්ගමදී කෘෂිකර්ම අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක මහතාගේ පප්‍රදානත්වයෙන් ගෙවතු වගා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන සමාරම්භ කෙරිණි.

2016 ගොවි සතියේ තෙවැනි දිනය යෙදුන ඊයේ (10) කෑගල්ල පරගම්මන ගොවිජන සේවා කොට්ඨාශයේ දිවුල්ගම වසමේ අතිසාර්ථකව පවත්වාගෙන යනඅ ආදර්ශ ගෙවතු 20 ක් නැරඹිම හා ගෙවතු වගා ප්‍රථිලාභින් 200 ක් සදහා ගෙවතු වගා ප්‍රවර්ධනය සදහා පළතුරු පැල කට්ටල 200 ක් බෙදා දීම, කප්පාදු කට්ටල, පළතුරු පැල, පාසල් සදහා බෙදා දීම ආදියද මෙහිදී සිදු කෙරිණි.

2016 සිට 2018 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව දීප ව්‍යාප්ත “ ගොවි සතියක් ” පැවැත්වීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත. ඒ අනුව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ඊට අනුබද්ධ සියලු ආයතනවල සහභාගීත්වයෙන් 2016 ඔක්තෝම්බර් 08 සිට 16 දින දක්වා ගොවි සතියක් නම් කර ඇත. 2016 / 2017 මහ කන්නය ආරම්භ කිරීමට ප්‍ර‍ථම කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් ගොවිප්‍ර‍ජාව සහ ඊට අදාළ සියලු පාර්ශවයන් දැනුවත් කරමින්, සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මාන්තය සහ නූතන කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීම මෙහි ප්‍ර‍ධාන අරමුණ වී ඇත.

මෙම අවස්ථාවට විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යය රංජිත් සියඹලාපිටිය, හිටපු අමාත්‍යය අතාවුද සෙනවිරත්න යන මහත්වරුන් එක්ව සිටියහ.

ගොවිසතියට සමගාමීව හෙට (12) වයඹ පාලාත් සභාව මගින් සත්ත්ව සම්පත්, කෘෂිකර්ම හා ධිවර් සම්පත් ප්‍රමුඛ කරගත් තරගවල ත්‍යාග සහ සහතිකපත් ප්‍රධානය හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු වාරීමාර්ග, වැව්, කෘෂි මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කිරීමට නියමිතය.

Powered by Blogger.