මාධ්‍ය ලොක්කෙක්ට එරෙහිව බිලියන ගණනක නඩුවක් ! (Exclusive)
ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙලේ මාධ්‍ය ආයතනයකට විරුද්ධව බිලියන ගණනක් වන්දි ඉල්ලමින් නඩු පැවරීමට සුදානමක් ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම නාලිකාව පසුගිය කාලය පුරාම ලංකවේ දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන්  ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරමින් තම පුද්ගලික වුවමනා සපුරා ගැනීම උදෙසා මාධ්‍ය භාවිතා කළේය.

මේ  සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු Info Sri Lanka News තුලින්  ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වන්න  . . .  .


Powered by Blogger.