මෛත‍්‍රී ශ්‍රීලනිප නායකත්වය ආපසු මහින්දට දෙන්න සූදානම්..?


එදා බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතාණන් මේ රටේ ඇතිකල සමාජ පරිවර්තනය නුහුලපු බලවේග විසින් 1959 සැප්තැම්බර් 29දින ඝාතනය කිරිමෙන් පසු ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වය පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් බිහිවූ බණ්ඩාරනායක රජයේ ඉඩම් වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය සි පි ද සිල්වාට හිමි විය.

එතුමා විසින් ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය මෙහෙයවපු මැතිවරණයක් පරාජය විම නිසා එතුමා එදා වහාම සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය මුණගැසී එතුමියට පක්ෂ නායකත්වය බාරදීමටකටයුතු කලේය.

වර්තමාන ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වය විසින් පසුගිය මහ මැතිවරණය මෙහෙය වූ අතර ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඉතිහාසයේ කවදාවත් නොතිබුණ ආකාරයෙන් තිබු පාර්ලිමේන්තුව බලය අහිමි කරමින් නායකයා නියෝජනය කල පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ය පවා පරාජය කරමින් රටේ බලය යූ එන් පී එකට දිනාදීමට අවස්ථාව උදා කරන ලදි.

මේ නිසා එදා සී පී ද සිල්වා මැතිතුමා ක්‍රියා කල ආකාරයෙන්ම වැඩි කලක් යාමට මත්තෙන් ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වර්තමාන නායකයා විසින් නැවතත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය බාරදීමට කටයුතු කරනු ඇති බැව් අද මේ සාකච්ඡාවට පැමිණි පොලොන්නරුව ප්‍රගතිශීලි ජනතාව හොඳම සාක්ෂිය බව පොලොන්නරුව ජනතාවගේ ඔල්වරසන් හඩ මැද බැසිල් රාජපක්ෂ පැවසිය.

මෙම රැස්වීම ඊයේ බැසිල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොලොන්නරුව නගරයේදී පැවති අතර ගරුතර මහා සංඝරත්නය හා පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී රෝෂාන් රණසිංහ, දිස්ත්‍රික් ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකයින් හා පලාත් සභා හා හිටපු පලාත් පාලත් නියෝජිතයන් රාශියක්ගේ මෙන්ම ක්‍රියාකාරින් විශාල පිරිසක්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙය ඉතා සාර්ථකව පැවතිනි.

Powered by Blogger.