සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපතිට වැඩ බැරි ද?ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක මණ්ඩලය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති සංචාරක මණ්ඩලය, බදු ගෙවන්නන්ගේ මුදල්වලින් රට සවාරි යනවාට වඩා දෙයක් කරන්නේ නැත. එයට හේතුව එහි සභාපති පැඩී විතාන මහතාට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු දැනුමක් නැති වීමයි.

ඔහු මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු කටයුතු කරන්නේ මධුමි නමැති සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේම සේවිකාවකට අවශ්‍ය පරිදි ය. මධුමි නමැති මේ තැනැත්තිය බැසිල් රාජපක්ෂ විසින් පත් කළ හිටපු සභාපති රොහාන්ත අතුකෝරළගේ දකුණු අතයි. 

මේ තැනැත්තිය අලෙවිකරණය පිළිබඳ කිසිවක් නොදන්නා අතර ආයතනයේ දියුණුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඇණ හිටීමට මුල් වී ඇති අවහිරය බවට පත්ව සිටින තැනැත්තියකි. 

සංචාරක කර්මාන්තයේ නියැළෙන්නන්ට අනුව එහි සේවකයන් තවමත් රොහාන්ත අතුකෝරාළගෙන් උපදෙස් ලබාගන්නේ පැඩී විතාන ට දැනුමක් නැති නිසා ය. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ප්‍රධානියා ලෙස පැඩී විතාන විසින් තමන්ව හඳුන්වාගත්තත් ඔහුට තිබෙන එකම අත්දැකීම වන්නේ සෙල්වන්දන් විසින් වත්තල ප්‍රදේශයේ පත්වාගෙන ගිය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ හෝටලයක කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂවරයා වශයෙන් කටයුතු කිරීම පමණි.

මේ අතර අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ශිරානි වීරකෝන්, මණ්ඩලයේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සභාපතිගෙන් නොවිමසන අතර ඒ වෙනුවට හිටපු සභාපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ලබාගනී. ඇය රොහාන්ත අතුකෝරාළව නැවත සභාපති ලෙස ගෙන ඒමට විවෘතවම කටයුතු කරමින් සිටින්නේ ඔහු විෂය දන්නා නිසා සහ ඇයට අනුව විතානගේ කිසිම දෙයක් නොදන්නා නිසා ය. 

කර්මාන්තය තුළින් ලැබෙන ආරංචි මාර්ගවලට අනුව ප්‍රවර්ධනය හැරුණු විට විතාන විසින් මූලිකත්වය දරන සංචාරක අධිකාරිය ද පවත්වාගෙන යන්නේ ඉතාම නරක තත්වයකිනි. ලියාපදිංචිකිරීම් විධිමත් ලෙස කර නොමැති අතර අනුමත කිරීම් ද ප්‍රමාද වේ. තවද සමස්ත පාලනාධිකාරියම පවතින්නේ අවුලක ය. සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්තිවලට අනුව නගරය තුළ අවම ගාස්තු පවා විධිමත් ලෙස නියාමනය නොවේ.

අමාත්‍යවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුව ඇත්තේ 2016 වසරේ සංචාරක පැමිණීම්වල සිදුවූ 20% ක විශාල වර්ධනය, නිසි බලාත්මක කිරීමකින්, නියාමනයකින් සහ ප්‍රවර්ධනයකින් තොරව 2017 වසරේදී පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් නැති නිසා ය. 

Powered by Blogger.