'පොලීසිය අවම බලය භාවිත කළා' - සාගල.


ජනාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී ආබාධිත රණවිරුවන් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ සිදුවීම පිළිබඳව සොයාබැලීමට ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කර පරීක්ෂණයක් සිදු කරන බව නීතිය සාමය හ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා අද (12) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේ ය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ (11) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ආබාධිත රණවිරුවන් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් මතු කළ ප්‍රශ්නයකට, විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා අද (12) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ බව පැවසී ය.

ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ උද්ඝෝෂණය ජනාධිපති කාර්යාලය අසළට ඇවිත් තිබුණා. තවත් බාහිර පුද්ගලයන් ඉදලා තිබෙනවා. ජනාධිපති ලේකම්තුමාගේ මැදිහත්වීමේ, පස් දෙනෙකුට ආරාධනා කර තිබුණා. පොලීසිය උදව් කර තිබුණා. සාකච්ඡාව අවසානයේ දී සාර්ථකයි කියලා ඇතුළේ නිලධාරියෙක් එළියේ නිලධාරීන්ට දැනුවත් කර තිබුණා. ප්‍රශ්නය විසඳුනාට පස්සේ කළහාකාරි තත්ත්වය ඇති වුණේ. පොලීසිය කටයුතු කළ ආකාරය ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න කිව්වා, ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කරන්න උපදෙස් දුන්නා. කමිටු වාර්තාව ලැබෙන තෙක් බලාගෙන සිටිනවා. අද එම වාර්තාව ලැබෙනවා. පොලිස්පතිතුමා අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් කරනවා. වැරදි කළ අයට කටයුතු කරනවා.

නීතිය කාටත් පොදුයි. හැමෝටම පොදු නීතියක් තිබෙනවා, මෙය දේශපාලන වාසිවලට හරවලා ජනතාවට වද දෙන්න බෑ. විසඳුනාට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නය ඇති කර තිබෙන්නේ, විශ්‍රාම නිලධාරීන්ට වූ කරදරය ගැන කණගාටු වෙනවා. පොලීසිය අවම බලය භාවිත කළා. ජනාධිපති කාර්යාලය අධි ආරක්ෂිත කලාපයක්. මමත් යන්නේ අවසරයක් ඇතුවයි. අනවසරයෙන් යන්නේ නෑ මමත්. අපිට තිබුණේ ආරක්ෂක කලාපය ආරක්ෂා කරන්නයි යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.

Powered by Blogger.