විමල්ගේ දියණියගෙන් පැමිණිල්ලක්.


ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක, පාර්ලිමේන්තු විමල් වීරවංශ මහතාගේ දියණිය අද  ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ, තමන්ට මේ දිනවල ඇතැම් සමාජජාලා වෙබ් අඩවි හා මාධ්‍ය මගින් සිදුකරන බරපතළ මානසික හිංසනයන් පිළිබදයි.

ඇය සමඟ නීතිඥ ප්‍රේමනාත් දොලේවත්ත සහ ශෂී වීරවංශ මහත්මිය පැමිණ තිබේ.

Powered by Blogger.