මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියෙන්, මිලියන 1196 ක ඉතිරියක්‌.


මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති ටෙන්ඩරය දැවැන්ත පරිවර්තනයකට ලක්‌ කරමින් ජපන් තානාපති කාර්යාලය හඳුන්වා දුන් තරගකාරීත්වය නිසා ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් මිලියන 1196 ක්‌ ඉතිරි කර ගන්නට හැකි වී ඇත. නොවැම්බර් 23 වැනිදා ටෙන්ඩර් පටිපාටිය අවසන් වූ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ තුන් වැනි අදියරට ජපන් රජය මුදල් සපයයි. මීට මාස 5 කට ඉහතදී ශ්‍රී ලංකාවේ ජපන් තානාපති කාර්යාලය මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශක්‌තිමත් ජපන් සමාගම් තුනක්‌ නම් කළ අතර ඔවුන්ගෙන් වාණිජමය වශයෙන් වඩාත් තරගකාරී සමාගම තෝරා ගන්නැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ඉල්ලා සිටියේය. යෝජිත සමාගම් තුන වූයේ ටයිසෙයි කෝපරේෂන්, පෙන්ටා ඕෂන් කන්ස්‌ට්‍රක්‌ෂන්ස්‌ හා වකාචිකු කන්ට්‍රක්‌ෂන්ස්‌ යන සමාගම්ය.

ඉහත සමාගම් තුන නම් කර තිබුණද ඔවුන් දී ඈති කාලසීමාව තුළ ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නට අසමත්වූ නිසා ටෙන්ඩරය අවසන් කිරීමේ දිනය සිවු වතාවකටත් වඩා දිගු කරන්නට සිදු විය. අවසානයේදී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය තවදුරටත් අවසන් දිනය දිගු නොකරන්නට දැඩි තීරණයක්‌ ගන්නා විට ටයිසෙයි සමාගම පමණක්‌ ලංසුවක්‌ ඉදිරිපත් කර තිබිණ. එයද ලංසු බැඳුම්කරයක්‌ නොමැතිවය. කෙසේ වෙතත් ටයිසෙයි සමාගම කිලෝ මීටර් 32.5 ක්‌ වූ මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 159 ක දැවැන්ත මිලක්‌ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් රටම තැති ගත්තේය. මේ ටෙන්ඩරය සම්බන්ධයෙන් දෙස්‌ විදෙස්‌ විවේචන දැඩි ලෙස එල්ල වූ අතර ලංසු බැඳුම්කරයක්‌ නොමැති වීම හා යහපාලන ප්‍රතිපත්තිවලට පටහැනිව අසාමාන්‍ය මිලක්‌ ඉදිරිපත් කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබිණ. ඉන්පසු ජපන් තානාපති කාර්යාලයත් ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයත් එක්‌ව තරගකාරීත්වය යටතේ නැවතත් ලංසු කැඳවීමේ අරමුණින් ටයිසෙයි සමාගම වෙත ප්‍රදානය කරන ලද ටෙන්ඩරය අවලංගු කරන ලදී. ඉන්පසු ජපානයේ ඩයිවා හවුස්‌ සමූහයට අයත් ෆුජිටා සමාගම ඉදිරිපත් විය. ව්‍යාපෘතියට අවතීර්ණ වූ ෆුජිටා සමාගම ඉදිරිපත් කළේ රුපියල් බිලියන 147 ක ලංසුවකි.

Powered by Blogger.