අගමැති 22දා තිරුමාලා යයි.


ඉන්දියාවේ තිරුමාලා හි තිරුපති කෝවිලේ ආගමික වතාවත් සඳහා එක්වීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එළැඹෙන 21දා ඉන්දියාවට පැමිණීමට නියමිත බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. 

අග්‍රමාත්‍යවරයා 22 දා අාගමික වතාවත් සඳහා එක්විමෙන් අනතුරුව නැවතත් දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතය. 

පසුගිය වසරේදීත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉන්දියාවේ ගුරුවායූර් කෝවිලේ ආගමික වතාවත් සඳහා එක්වීමට ඉන්දියාව බලා පිටත්ව ගියේය. 

ඉන්දියා වෙබ් අඩවිය ඇසුරෙනි

Powered by Blogger.