දිනේෂ්ගේ හැසිරීම ගැන කතානායකගේ කනගාටුව.


පාර්ලිමේන්තුව අවට අධිආරක්ෂක කලාපය වෙනස් කර ඇති බවත් මහ ජනතාවට මහජන නියෝජිතයින් හමුවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට නොහැකි වී ඇති බවත් මහජන මන්ත්‍රීවරුන්ට පවා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට බාධා එල්ල වී ඇති බවත් සඳහන් කරමින් මහින්ද පිලේ මන්ත්‍රි දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද (03) පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කළ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් තමන් කනගාටුව පළ කරන බව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පවසයි.

කතානායකවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ මීට පෙර ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස ගනු ලැබූ තීරණයක් අනුව ආරක්ෂ අංශ සමග සාකච්ඡා කර ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අධිආරක්ෂක කලාප සීමාව ඉන් පසු කිසිඳු හේතුවක් මත වෙනස් කිරිමට තමන් කටයතු නොකළ බවත් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා එල්ල කරනුයේ අභූත චෝදනාවක් බවත්ය.

එහිදී නැගී සිටි සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ අවශ්‍යනම් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා අධිආරක්ෂක කලාපයේ සීමාව නම් කළ හැකි බවයි. එහිදී නැගී සිටි ජවිපෙ නායක, විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ අධිආරක්ෂක කලාපය නම් කිරීම පක්ෂ නායකයන්ට අයත් කටයුත්තක් නොවන බවත් එය ආරක්ෂක අංශ විසින් සිදු කළ යුතු කටයුත්තක් බවත්ය. එබැවින් ආරක්ෂ විදිවිදාන අනුව ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස නම් කර ඇති අධිආරක්ෂක කලාපය පාර්ලිමේන්තු ම්න්ත්‍රීවරු වෙත වහාම දැනුම් දිය යුතු බවත්ය. 

එයට එකඟ වූ කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පැවසූවේ මෙම පාර්ලිමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම මන්ත්‍රීවරයෙකු වන දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මෙලස අමු අමුවේ බොරු ප්‍රකාශ සිදු කිරිමත් තමන්ට බොරු චෝදනා එල්ල කිරීමත් ඉතාමත් කණගාටුවට කරුණක් බවය.

Powered by Blogger.