ඉන්දියාවේ සෑම සිනමාහලකටම අලුත් නීතියක්.


සෑම සිනමාහලකම දර්ශන වාරයක් ආරම්භවීමට පෙර ජාතික ගීය වාදනයවීමට සැලැස්විය යුතු බවට ඉන්දියාවේ ( India ) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

ජාතික කොඩියේ රූපයක් ද සහිතව ජාතික ගීය වාදනයවීමට සැලැස්විය යුතු අතර අදාළ නියෝගය දින 10ක් ඇතුළත ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව වාර්තා වෙයි.

ජාතික ගීයට ගෞරව දැක්වීමක් ලෙස නරඹන්නන් ආසන වලින් නැගීසිටිය යුතු බවටද දැනුම් දී තිබේ.

ජනතාව තම පෞද්ගලික නිදහස පිළිබඳ කටයුතු කිරීම නවතා දේශප්‍රේමී හැගීමෙන් යුතුව කටයුතු කළ යුතු බව අධිකරණය ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙතෙක් කලක් ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත 29 තුළ ජාතික ගීය සම්බන්ධයෙන් පැවතියේ එම ප්‍රාන්ත වලටම අනන්න්‍ය වූ නීති බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

Powered by Blogger.