නිමල් බෝපගේ අස්කරන්න - මන්ත්‍රීවරු 58 ක් ඉල්ලයි!

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් නීතිඥ නිමල් බෝපගේ මහතා ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලමින් මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම පෙත්සම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 58 දෙනෙකු අත්සන් තබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අගමැතිවරයාගෙන් සහ ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ ඉතා ඉක්මනින් ජනමාධ්‍ය ලේකම්වරයා තනතුරින් පහ කරන ලෙසයි. මන්ත්‍රීවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ බෝපගේ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණවලට එරෙහිව කටයුතු කරන බවයි. රජයේ තීරණ අභියෝගයට ලක්කරන ප්‍රකාශ නිකුත් කරමින් සිටින බව ද පෙත්සමේ සඳහන් කර තිබෙනවා.මෙම තත්වයට හේතුවී ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 58 දෙනෙකු සඳහා වාහන ලබාදීමේ තීරණය විවේචනය කරමින් විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමයි.

මෙම පෙත්සමට අත්සන් කර ඇත්තේ ආණ්ඩුව විසින් එසේ වාහන ලබාදීමට නියමිත මන්ත්‍රීවරුන් 58 දෙනා විසිනි. එම මන්ත්‍රීවරුන් පවසන්නේ ආණ්ඩුවේ තීරණ ක්‍රියාත්මක කරනවා හැරෙන්නට ජනමාධ්‍ය ලේකම්වරයාට එම තීරණය ආපසු හැරවීමට හෝ එම තීරණ විවේචනය කිරීමට හෝ අයිතියක් නොමැති බවයි.
Powered by Blogger.