දේශපාලක පුතයි පොලිස් පුතයි අත්අඩංගුවට ගත් SI මාරු.


කේරළ ගංජා සමග තරුණයන් හත් දෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් බව කහතුඩුව පොලිසිය කියයි.

ඒ අතර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රසිද්ධ දේශපාලනඥයකුගේ පුතකු හා පොලිස් නිලධාරියකුගේ පුතකු සිටින බවත් මෙම සිද්ධියෙන් පසු පොලිස් නිලධරයකු මාරුකර බවත් දැනගන්නට ඇත.

Powered by Blogger.