ආණ්ඩුව වෙබ් අඩවිවලට අත තියයි..


ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් එල්ල කරන සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවලට එරෙහිව නව නීති ගෙන එන්නේ යැයි පවසමින් වත්මන ආණ්ඩුව වෙබ් අඩවි වාරණයකට අවශය පිඹුරුපත් සකසමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

සයිබර් අවකාශයේ ක්‍රියාත්මක වන වෙබ් අඩවිවලට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය නීති රීති මෙතෙක් මෙරට තුළ නොතිබි හෙයින් ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තු පනකත් ඉදිරිපත් කිරීමට ආණ්ඩුව සැරසේ.

එම පනත අනුව සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවලට එරෙහිව පියවර ගැනෙන්නේ ඊට අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන මෙරට පිහිටි දුරකථන සමාගම හරහාය.

රටට අහිත කර සමාජ වෙබ් අඩවි සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් නිකුත් කර ඇති දුරකථන සමාගම් ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු වන බවත් ඒ සමාගම්වලට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීම සඳහා අංගසම්පූර්ණ නීති පද්ධතියක් ගෙන ඒමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙක් මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කර තිබේ.

පසුගිය මහින් රාජපක්ෂ පාලන සමයේදීද මෙරට සිට සහ විදේශීයව සිට ක්‍රියාත්මක වූ ශ්‍රී ලංකාවේ පුවත් වෙබ් අඩවි ගණනාවක්ම රටට ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන ප්‍රවෘත්ති පල වන්නේ යැයි යන ලේබලය යටතේ තහනම් කර තිබිණ.

මූලාශ්‍ර ලංකාදීප

Powered by Blogger.