සිවිල් ගුවන් සේවයට එරෙහි මඩ ප්‍රහාර ඇත්තද? (Exclusive)


ලංකාවේ ගුවන් සේවා කටයුතු නියාමනය කරන ආයතනය වන සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට එරෙහිව පසුගිය සාමය පුරා එල්ල කල මඩ ප්‍රහාර පසුපස දෙව් සමරජීව නම් අයෙකු සිටින බව සිවිල් ගුවන්සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එච්. එම්. සී. නිමල්සිරි මහතා පවසයි.

ඊට හේතුව ලෙස ඔහු සඳහන් කරන්නේ දෙව් සමරජීව නම් පුද්ගලයා විසින් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස හඟවමින් පවත්වාගෙන යන Aviation Voice නම් සඟරාව සම්බන්ධයෙන් කල මැදිහත් වීම් හේතුවෙන් බවයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු කල සම්පුර්න හෙළිදරව්ව පහතින්,Powered by Blogger.