ටයර් කම්හලට ඉඩම් දුන්නේ නියම වටිනාකමට - BOI සභාපති.


හොරණ අලුතින් ඉදිකිරීමට නියමිත ටයර් කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා ඉඩම් ලබාදුන්නේ නියම වටිනාකමට බව ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ උපුල් ජයසූරිය මහතා පවසයි. ඒ අනුව අදාල ඉඩම් අක්කර 100 සඳහා රජයේ තක්සේරු වාර්තාවක් කැඳවා රුපියල් මිලියන 178 කට අදාල සමාගමට ලබාදුන් බවයි ජයසූරිය මහතා පෙන්වා දෙන්නේ.

සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පසුගියදා පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කළේ අදාල ඉඩම අක්කරයක් රුපියල් 100 බැගින් ලබාදී ඇතැයි ප්‍රකාශ කළද එම චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

අක්කරයකට රුපියල් 17,979 බැගින් රජයේ තක්සේරු මත අදාල ඉඩම ලබාදී ඇති බවත් තවමත් අදාල ආයෝජකයා සමග එම ඉඩමට සම්බන්ධ ගිවිසුම අත්සන් කර නොමැති බවත් ජයසූරිය මහතා පවසයි.

මේ පිළිබඳව ඇතිවූ කතාබහ හේතුවෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝගය පරිදි ටයර් කර්මාන්ත ශාලාවේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම මේ වනවිට අත්හිටුවා තිබේ.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.