පද්ම උදය ශාන්ත FCID යට.


ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පද්ම උදය ශාන්ත ගුණසේකර අද පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ ඒකකයට පැමිණ තිබේ. 

ඒ, රජයේ වාහන අවභාවිත කිරීමේ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි.

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාද වාහන අවභාවිත කිරීමේ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටියි.

\
Powered by Blogger.