"හිරුට තරු පෙනෙයි"


ආසියානු මාධ්‍ය ජාලයට අයත් හිරු ගුවන්විදුලිය සිය සේවකයන් ඉල්ලා අස්වීයාම වලක්වාගැනීම සඳහා හිරු පාලනාධිකාරිය විශේෂ ලිපියකට සේවකයන්ගේ අත්සන් ලබාගැනීමක මේවනවිට නිරතවෙමින් සිටියි. මේ අනුව මෙම ලිපියට අත්සන් තබන්නෙකුට වසරක් යනතුරු මෙම ආයතනයෙන් ඉවත්විය නොහැකි අතර, වසරකට පසුද ඉවත්වන්නේ නම් ඒ බව මාස තුනකට පෙර පාලනාධිකාරිය වෙත දැනුම්දිය යුතුය. 

මේ වනවිට හිරු අළෙවි අංශයේ සහ වැඩසටහන් අංශයේ සේවකයන්ගෙන් මෙලෙස අත්සන් ලබාගනිමින් සිටින බව දැනගන්නට ලැබේ. ලංකාවේ පවතින නීතිය අනුව සේවකයෙකුගේ අයිතිවාසිකම් යටතේ නිත්යනුකුලව සේවයෙන් ඉවත්ව යාමට මසකට පෙර එය දැනුම්දීම ප්‍රමාණවත් වේ. නමුත් හිරුට මෑතකදී සිට තරු පෙනීමට පටන් අරගෙන ඇතිනිසා නීතිය අභිබවා මෙලෙස කටයුතු කරන බවට දැනගන්නට තිබේ.

පසුගිය කාලය පුරාවටම හිරු ආයතනයෙන් දිගින් දිගටම සේවකයන් ඉවත්ව ගිය අතර හිරු පුවත් අංශය, අළෙවි අංශය සහ වැඩසටහන් යන අංශයන්හි සේවකයන් මෙලෙස හිරු අතහැර ගොස් තිබුණි. ආසන්නතම සිදුවීම ලෙස හිරුගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ලෙස සිටි DJ අරා ද හිරු අතහැර යාමයි. මෙම නීති විරෝධී ක්‍රියාවට සේවකයන්ගේ විරිධය මතුවෙමින් පවතින බවද දැනගන්නට ලැබී තිබේ.

Powered by Blogger.