මහජන බැංකුවේ බෝර්ඩ් පේපර්ස් පැය කිහිපයක් තුළ ධම්මික පෙරේරා අතට?


මහජන බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වෙත, අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකා, එසේ ඉදිරිපත් කර පැය කිහිපයක් තුළදී තවත් තරගකාරී බැංකුවක් වන සම්පත් බැංකුවේ සභාපති, කෝටිපති ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා අතට පත්වන බව මහජන බැංකුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර සිටී.

මෙසේ ධම්මික පෙරේරාට මෙම බෝර්ඩ් පේපර්ස් ලැබෙනුයේ මහජන බැංකු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ එක්තරා අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු හරහා බව සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන්ගේ මතයයි. මෙකී අධ්‍යක්ෂකවරයා ධම්මික පෙරේරා මහතාගේ මුල්‍ය උපදේශකවරයෙකු වශයෙන්ද ක්‍රියා කරන බව කියවේ.

මෙම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම බැංකුව වන මහජන බැංකුවේ උපායික ක්‍රියාමාර්ග සඳහන් මෙකී අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකා පිටතට යාම තුළින් බැංකුවේ කටයුතුවලට අප්‍රතිකාරී අගතියක් සිදුවන බව මහජන බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායකයින් සඳහන් කර සිටී.

මෙම තත්වය සාක්ෂි සහිතව මහජන බැංකුවේ සභාපතිවරයා වෙත දැනුම් දීමට ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායකයින් සහ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් මේ වනවිට ක්‍රියා කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ. 

(LNW)

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.