අගමැති මහනාහිමිවරු සමඟ රහස් කතා.


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගිය දිනවල මහනායක හිමිවරුන් සමඟ රහස් සාකච්ඡා කිහිපයක් පවත්වා ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඊයේ (28) අනුරාධපුරයට ගිය අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙන් වෙන් වශයෙන් අටමස්ථාන විහාරාධිපති, මිරිසවැටිය විහාරාධිපති හා සාරානන්ද පිරිවෙනෙහි ප්‍රධාන හිමියෝ හා රහස් සාකච්ඡා පවත්වා ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාල අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

මේ සාකච්ඡා, ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට නියමිත ව්‍යවස්ථා වෙනස හා රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලද ඒවා බවද ශ්‍රී ලංකා මිරර් වෙත වාර්තා වේ.

මීට පෙරද අගමැතිවරයා මල්වතු මහ නාහිමියන් හා අස්ගිරි මහ නාහිමියන් වෙන් වෙන් වශයෙන් බැහැ දැක රහස් සාකච්ඡා පවත්වා තිබිණි.

ඒවායේදී ද සාකච්ඡාවට ගෙනතිබුණේ  ව්‍යවස්ථා වෙනස හා ආර්ථිකය සම්බන්ධ කාරණාය.

Powered by Blogger.