ජනපති අගමැති රහස් කතා.


පසුගිය රාජපක්ෂ පාලන සමයේ දී සිදු වී ඇති බව කියන බරපතළ වංචා දූෂණ සහ නාස්තිකාර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතින විමර්ශන වේගවත් කිරීමත් අවසන් වී ඇති විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් වහාම නඩු පවරා දඬුවම් කිරීමට සහ කොල්ලකාගත් මහජන ධනය හෝ වත්කම්  අත්පත් කර ගැනීමත් සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා තීරණය කර ඇත. එළඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයට පෙර මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මෙහි දී පසුගිය පාලන සමයේ දී සිදු වී තිබෙන අපරාධ වැඩි ප්‍රමාණයක් මූල්‍ය අපරාධ වීම සහ එම විමර්ශන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පවතින දුර්වලතා සහ ප්‍රමාද වළක්වාලීම වෙනුවෙන් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය යළි ප්‍රතිසංවිධානය කර එය ශක්තිමත් කිරීමට ද පියවර ගැනීමට නියමිතය. එමෙන්ම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, බරපතළ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් පිහිටුවනු ලැබූ විශේෂ ජනාධිපති කොමිසම සහ අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම මඟින් සිදු කරන විමර්ශනවලටත් අදාළව අධිකරණමය කටයුතු වේගවත් කිරීම සඳහා ඇමැති චම්පික රණවක මහතා යෝජනා කළ විශේෂ අධිකරණය පිහිටුවීම සඳහා ඇමැති මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ද පසුගිය දා හිමිව තිබිණි. එමෙන්ම සරත් අමුණුගම මහතා විසින් පසුගිය දා හෙළි කළ කොල්ල කා ගත් මහජන මුදල් නැවත අත්පත් කර ගැනීම සඳහා මෙරට නීති ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් ඒ සඳහා නව පනත් කෙටුම්පතක් සම්මත කර  එම ධනය අත්පත් කර ගැනීමට පියවර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද ඇමැති මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

එමෙන්ම ජනවාර්ගික ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ස්ථිරසාර විසඳුමක් සඳහා බලය බෙදාහැරෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු වන නව ව්‍යවස්ථා යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ගැනීමත් ඒ සඳහා ජනමත විචාරණයක් පවත්වා ජනතා අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා පියවර ගැනීම සඳහාත් ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා පොදු එකඟතාවකට පැමිණ ඇත.

Powered by Blogger.