තලතා නිරෝෂන්ගෙන් වන්දි ඉල්ලයි.


සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මහතා මාධ්‍යට කළ ප්‍රකාශයක් හේතුවෙන් සිය කීර්තිනාමට අපහාසයක් වූ බවත් ඒ හේතුවෙන් රුපියල් මිලියන 425ක වන්දියක් ගෙවන ලෙසද ඉල්ලමින් විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරාළ මහත්මිය මන්ත්‍රීවරයාට එන්තරවාසියක් යොමුකර තිබේ.

නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මන්ත්‍රීවරයා  පුවත්පත් සම්මුඛ සාකඡාවකදී විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව යන ශ්‍රමිකයන්ට රක්ෂණාවරණයක් හඳුන්වාදීමෙන් රුපියල් මිලියන 1500ක මුදලක් අමාත්‍යවරිය වංචා කළැයි පවසා ඇති බව විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සදහන්ය.

අදාළ වන්දි මුදල දින 14ක් ඇතුළත ගෙවන ලෙස එම එන්තරවාසියේ සඳහන්ව ඇතැයි විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ තවදුරටත් සඳහන් වේ.

Powered by Blogger.