කැබිනට් සංශෝධන භීතිකාවෙන් ප්‍රබලයන් රැසක් කැළඹීමෙන්.


මේ මස සිදුවීමට නියමිත කැබිනට් සංශෝධනය හේතුවෙන් ප්‍රබල දේශපාලන චරිත රැසක් කැළඹීමට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන ප්‍රබල අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙක් ද වේ.

ඉන් පළමු වැන්නා වන්නේ රටේ වඩාත්ම කතා බහට ලක්ව ඇති අමාත්‍යවරයෙකි.

ඔහුගේ අමාත්‍යංශය වෙනස් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා වෙත ප්‍රබල බලපෑමක් එල්ලවන්නේ එක්තරා පක්ෂ ලේකම්වරයෙක් ගෙන් බව ද Info Sri Lanka News වෙත වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

දකුණු පළාත නියෝජනය කරන පසුගිය මැතිවරණයක දී වැඩිම මනාප ලබා ගත් මන්ත්‍රීවරයෙකු වෙත නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුරයක් ලබා දීමේ සුදානමක් නිසා එම දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙක් ද කැළඹීමට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

කෙසේ නමුත් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය අමාත්‍යංශය සතු ආයතන කිහිපයක් වෙනත් අමාත්‍යංශයක් වෙත විතැන් කිරීමට ද ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමුව තිබේ.

කැබිනට් සංශෝධනය පිලිබඳ තවත් තොරතුරු අප සතුයි, රැඳී සිටින්න  අප සමඟම...

Powered by Blogger.