කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ කඩා වැටේ.


මහ බැංකු පොලී අනුපාතය වැඩි කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය නිසා කොටස් වෙළෙඳපොළ අස්ථාවර තත්ත්වයකට පත්වන බව වාර්තා වේ. පොලී අනුපාතය වැඩිවීමත් සමඟ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ආයෝජනය කිරීමට ඇති මුදල් බැංකුවල තැන්පත් කිරීම තුළින් කොටස් වෙළෙඳපොළ අස්ථාවර වීම මීට හේතුවයි.

මේ තත්ත්වය තුළ රජය මුදල් ලබාගැනීමට පෙළඹෙන නිසා ණය වැඩිවීමෙන් ණය පියවා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩ මිල වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මහ බැංකුව දෙන ණය සඳහා දැනට අයකරන පොලිය 8.5% වැඩිවීමට ඉඩ තිබේ. මුදල් ඇති අය වැඩි පොලී ලබාගැනීමට විවිධ ව්‍යාපාර සඳහා ආයෝජනය කිරීම වෙනුවට බැංකුවල මුදල් දැමීමට පියවර ගැනීම වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම පොලී අනුපාතය වැඩි කිරීම සිකුරාදා සිට සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. හෙට පැවැත්වෙන මහ බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ විමසීමෙන් පසු පොලී අනුපාතය වැඩි කිරීමේ තීරණයට එළැඹෙන බව ආර්ථික විශේෂඥයෝ පවසති.

Powered by Blogger.