දුමින්ද මහා හෙළිදරව්වකට සැරසෙයි?


රුපියල් කෝටි ගණනක් වැය කර රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ලක් කුලියටගෙන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ එයට ගෙනනොගොස් විශාල නාස්තියක් කරන බවට වන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා විශේෂ හෙළිදරව්වක් කිරීමට සැරසෙන බව වාර්තා වේ.

විශේෂ පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් අදාල හෙළිදරව්ව සිදු කිරීමට සැරසෙන බවද පැවසේ.

අමාත්‍යවරයා මේ කරුණු හෙළිකිරීම සිදු නොකර ඇත්තේ ඉන් ජාතික ආණ්ඩුවේ සාමූහික වගකීම පළුදුවීමට ඉඩකඩ ඇති නිසා බවද වාර්තා වේ.

අදාළ, ගොඩනැගිල්ල බදු ගැනීමට අවශ්‍ය කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයෙන් බවද මේ අතර වාර්තා වේ.

කතානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තු කමිටු කිහිපයකට ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලබාදීමට දුමින්ද ඇමතිවරයාගේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ ගොඩනැගිල්ල ඉල්ලා සිටීමෙන් පසුව දුමින්ද අමාත්‍යවරයා විසින් තම ගොඩනැගිල්ලට සමාන ඉඩපහසුකම් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා තිබේ.

ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් මන්ඩලයට යොමුකර රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ල කුළියට ගෙන ඇති බව පැවසේ.

කෙසේවුවද, දුමින්ද අමාත්‍යවරයාව මාධ්‍ය මේ සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම අපහසුතාවයට පත් කරද්දී ඒ සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා හෝ ඔහුගේ පාර්ශවයෙන් සහයක් නොලැබීම නිසා මේ හෙළිදරව්ව කිරීමට සැරසෙන බව පැවසේ.

(SLM)

Powered by Blogger.