කිරිඇල්ල ඇමතිකමෙන් ඉල්ලා අස්වේ?


විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන සහ මහා මාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා තම අමාත්‍යධුරයෙන් ඉවත් වීමට සුදානම් වන බවට Info Sri Lanka News වෙත වාර්තා වේ.

කෙසේ නමුත් පසුගිය සමයේ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනේ ඉදිරි කැබිනට් සංශෝධනයෙන් කිරිඇල්ල මහතාගේ 
අමාත්‍යධුරයෙහි වෙනසක් සිදුවනු ඇති බවයි. 

තවත් තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න...

Powered by Blogger.