මහින්දගෙන් මැතිවරණ පොරොන්දුවක්.


මේ වසරේදී පළාත් සභා 3ක හා පළාත් පාලන ආයතනවල මැතිවරණ අනිවාර්යයෙන්ම පවත්වන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි.

සීමා නිර්ණ පිළිබඳව ඇතිවූ ගැටලු හේතුවෙන් මැතිවරණය කල් ගිය බවද මහ ලේකම්වරයා පවසයි.

රජය මැතිවරණ කල් දමන්නේ ඊට ඇති බිය හේතුවෙන් බව ඇතැමුන් කරන ප්‍රකාශය තමා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

අමරවීර මහතා පවසන්නේ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය පිළිබඳව තීරණයක් මෙතෙක් රජය ගෙන නැතත් ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර කවර මොහොතක හෝ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිදුකළ හැකි බවත්ය.

Powered by Blogger.