රජනිකාන්ත්ගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට විරෝධයක්?


යුද්ධයෙන් අවතැන් ශ්‍රී ලංක දමිල ජනතාව වෙනුවෙන් නිවාස ලබාදීමේ උත්සවයකට එක්වීමට දකුණු ඉන්දීය සුපිරි නළු රජනිකාන්ත ලබන මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයකට එක්වීමට නියමිතව තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ ශ්‍රී ලංකා  සංචාරයට තමිල් නාඩුවේ ඇතැම් පිරිස් විරෝධතා දක්වා ඇති බව ඉන්දියාවේ ද ෆයිනෑන්සියල් එක්ස්ප්‍රස් පුවත් සේවය අද (24දා) තොරතුරු වාර්තා කළේය.

කෙසේ වෙතත් මෙම විරෝධතා දක්වා ඇති පාර්ශව පිළිබඳව ෆයිනෑන්සියල් එක්ස්ප්‍රස් පුවත්සේවය තොරතුරු අණාවරණය කර නොමැති.

අපේල් 9 දා හා 10 දා රජිනකාන්තා යාපනයේ හා වව්නියාවේ සංචාරය කරමින් දමිල ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිකළ නිවාස 150ක් ලබාදීමට නියමිතය. 

Powered by Blogger.