සහල් මිල යළිත් වැඩිවන ලකුණු.


සිංහල අවුරුදු සමය වනවිට නැවතත් සහල් මිල වැඩිවීමට ඉඩ තිබෙන බව වාර්තා වේ. විශේෂයෙන් සුදු කැකුළු සහල් සහ නාඩු සහල් මිල වැඩිවිය හැකි අතර වසරේ වෙනත් කාලවලට වඩා සහල් ඉල්ලුම වැඩිවීම නිසා සහල් හිඟයක් ද ඇතිවිය හැකිය.

මරඳගහමුල සහල් නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති බී.කේ. රංජිත් මහතා පවසන්නේ මේ වනවිට නාඩු වී කිලෝවක මිල සම්බා වී කිලෝවක මිල එකම මට්ටමේ පවතින බවයි. ඒ අනුව ඉදිරියේදී නාඩු සහල් මිල රජය නිකුත් කර ඇති පාලන මිල ද ඉක්මවා යා හැකි බවයි.

මේ වනවිට පෞද්ගලික ව්‍යාපාරිකයන් රජයේ පාලන මිලට වඩා වැඩි මිලකට වී තොග මිලදී ගනිමින් සිටින අතර ඒ හරහා වී තොග රැස්කරමින් සිටී. ඉදිරියේදී එම ව්‍යාපාරිකයන් කෘත්‍රිම සහල් හිඟයක් ඇතිවීමට කටයුතු කිරීම හරහා සහල් මිල වැඩිවනු ඇත.

Powered by Blogger.