සුනිල් හදුන්නෙත්ති රහසේම රාමලිංගම් සමග කැනඩාවේ [Exclusive]


සුනිල් හඳුන්නෙත්ති සහ චන්ද්‍රසේකර් රාමලිංගම් රහසේම පසුගිය 22දා UL225 ගුවන් යානයෙන් ඩුබායි බලා ගොස් එතැන් සිට AC 57 යානයෙන් කැනඩාවේ ටොරෙන්ටෝ බලා ගොස් ඇත. 

පාලිත හමන්ගොඩ සහ පදුමන් විසින් මුදල් ගෙවා මෙලෙස මොවුන් කැනඩාවට ගෙන්වාගෙන ඩයස් පොරවේ සාකච්චා කිහිපයක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. 

පෙරටුගාමීන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඩයස්පෝරා සහයෝගය ලැබෙන බවට කතාබහක් ඇති වාතාවරණයක සුනිල් හදුන්නෙත්තිගේ උත්සාහය කැනඩා ඩයස්පෝරා සහාය ලබාගැනීමද ?


Powered by Blogger.